Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Podsumowanie roku szkolnego- sprawozdanie

Utworzono dnia 08.07.2017

Sprawozdanie z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego
w roku szkolnym 2016/2017 w szkole podstawowej oraz w punktach przedszkolnych

Realizacja programu wychowawczego szkoły.  W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowano wiele działań zaplanowanych i ujętych w Planie wychowawczym i Profilaktycznym szkoły oraz w zakresie gospodarczym.

W I półroczu odbyły się dwa spotkanie z udziałem dyrekcji z rodzicami oraz 3 spotkania wychowawców z rodzicami i Radą Rodziców.  W II półroczu odbyły się 2 spotkania wychowawców z rodzicami.

Działalność kół zainteresowań szkoły w I półroczu.

            W szkole nauczyciele prowadzą koła zainteresowań oraz zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, które odbywają się w ramach 40- godzinnego czasu pracy nauczycieli.

 1. Kółko fotograficzne - wtorek- 13.00-13.45- 6 uczniów- Małgorzata Baran
 2. Kółko teatralne- wtorek- 13.50- 14.35- 10 uczniów- Ewelina Głód, Nina Hanus
 3. Kółko matematyczno- szachowe- wtorek- 13.50-14.35- 6 uczniów- Lidia Urbanek
 4. Kółko przyrodnicze- czwartek- 13.00-13.45- 6 uczniów- Bogdan Szarek
 5. Kółko informatyczne-czwartek-13.00-13.45-13.45- 7 uczniów- Bogdan Szarek
 6. Kółko techniczne- wtorek- 13.50- 14.25- 6 uczniów- Bogdan Szarek
 7. SKS- piłka nożna- poniedziałek- 14.40-15.25- 10 uczniów- Barbara Lenik
 8. SKS- cheerleaderki- piątek- 14.40-15.25- 12 uczniów- Barbara Lenik
 9. Kółko muzyczne- co drugi piątek- 11.00- 11.45- 4 uczniów- Ewelina Głód
 10. Kółko taneczne- wtorek-13.45-14.30- 9 uczniów- Jadwiga Patla, Alicja Zyzańska
 11. Kółko plastyczne- - co druga sobota- 10.00-12.00- 6 uczniów- Agata Kucia
 12. Zajęcia rozwijające z matematyki- kl. II- poniedziałek- 8.00-8.45- 12 uczniów- Lidia Urbanek
 13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- kl. I i II- poniedziałek- 13.45- 14.30- 2 uczniów kl.I; wtorek -13.45-14.30- 3 uczniów kl.II-Alicja Zyzańska
 14. Praca z uczniem zdolnym kl.I i II czwartek- 13.00-13.45- Alicja Zyzańska
 15. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- kl. IV- matematyka- 12.00-12.45, j. polski- piątek- 8.00-8.45- Lidia Urbanek, Jadwiga Patla
 16. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- kl. III-piątek- 11.00-11.45- Ewelina Głód

W II półroczu nie działało już kilka z wyżej wymienionych kół zainteresowań. Wdrożone zostały zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w punktach przedszkolnych i w kl. I-III oraz zajęcia w ramach projektu „Umiem pływać”.

Poza tym w szkole: działa świetlica, wydawane są ciepłe posiłki prowadzona jest akcja „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”. Uczennica klasy V objęta jest zajęciami rewalidacyjnymi a dwoje dzieci w przedszkolu wczesnym wspomaganiem, a jedno zajęciami rewalidacyjnymi. Prowadzony jest sklepik szkolny  oraz działa Samorząd Uczniowski

            W ramach profilaktyki przeprowadzana była fluoryzacja zębów i  bilans zdrowotny. Klasa III uczestniczyła w programie profilaktycznym „Spójrz inaczej”, prowadzonym przez PPP w Miejscu Piastowym. Przeprowadzono także warsztaty terapeutyczne w kl. III-VI.

W maju 2017r. zakończyły się 2 staże na kolejne stopnie awansu- na nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

Nadzór pedagogiczny odbywa się  na podstawie rozporządzenia MEN. W realizację planu nadzoru pedagogicznego zaangażowany jest zespół nauczycieli.

W miesiącu styczniu 2016 roku został przeprowadzony kwestionariusz samooceny w ramach Kontroli zarządczej. Dyrektor i wicedyrektor dokonali kontroli dokumentacji szkoły, która prowadzona jest sumiennie.

Odbyły się obserwacje zajęć lekcyjnych przeprowadzonych przez dyrektora i wicedyrektora szkoły.

Nie stwierdzono uchybień metodycznych. Wypełnianie planów realizacji treści kształcenia z poszczególnych przedmiotów przebiega poprawnie. Wszystkie zajęcia omówiono indywidualnie z nauczycielami.

            Na bieżąco obserwowano uroczystości i imprezy szkolne. Wszystkie oceniono pozytywnie, zwracając szczególną uwagę na staranne przygotowanie uczniów.
Na bieżąco dokonywana jest kontrola pełnienia przez nauczycieli dyżurów śródlekcyjnych w ciągu całego dnia. W większości dyżury pełnione były przez nauczycieli sumiennie.

Komisja Powypadkowa

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 na terenie szkoły nie doszło do poważniejszych  wypadków. Jeden chłopiec podczas przerwy złamał rękę.

Społeczny Inspektor Pracy

Sprawował ogólny nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem BHP. Zaleceń i uwag w trybie administracyjnym nie wydał.

Współpraca z Radą Rodziców.

W ciągu I półrocza aktywnie przebiegała współpraca z Radą Rodziców. Dotyczyła zgromadzenia środków na Zieloną Szkołę dla dzieci z klas III-VI w Chłapowie nad morzem. W tym celu Rada Rodziców sprzedawała ciasta z domowych wypieków, wykonywała wspólnie z nauczycielami kartki bożonarodzeniowe i rozprowadzała wśród mieszkańców i w firmach oraz zorganizowała zabawę andrzejkową dla dorosłych.

Podsumowując cały rok szkolny można stwierdzić, że był on pracowity i owocny. Wszyscy pracownicy mocno angażowali się w życie szkoły.

Kończąc rok szkolny można stwierdzić, że nadmiar prac związany z kapitalnym remontem toalet, termomodernizacją obiektu oraz wdrażaną reformą oświaty, sprawiają, że wszyscy pracownicy szkoły potrzebują zasłużonego odpoczynku. Podejmowane działania przez cały rok szkolny.

 

I PÓŁROCZE

 1.  

Zakupienie tablicy obrotowo- jezdnej

 1.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 1.  

Spotkanie dzieci p.p. i uczniów klas I-VI z ks. biskupem Stanisławem Jamrozkiem

 1.  

Rozpoczęcie praktyki przez Anetę Bukowską- j. angielski

 1.  

Wycieczka na Górę Cergową- kl. IV-VI

Zgłoszenie szkoły do programu Śniadanie daje moc”

 1.  

Program profilaktyczny dla kl. III- Spójrz inaczej

 1.  

Zebranie ogólne

 1.  

Profilaktyka – realizacja programu „Spójrz inaczej”

 1.  

Warsztaty z robotyki

 1.  

Dyskoteka na Dzień Chłopaka

 1.  

„Cała Polska czyta dzieciom”- Katarzyna Stec- współpraca z biblioteką gromadzką

 1.  

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Zawody w lekkoatletyce

 1.  

Szkolenie dyrektora w Chotowej- „Skutki wspólnej obsługi administracyjnej”

Szkolenie wicedyrektora PPP- „Współpraca PPP w Miejscu Piastowym ze szkołami w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

 1.  

Zawody powiatowe w biegach przełajowych

 1.  

Pasowanie na przedszkolaka

Pasowanie na ucznia

 1.  

Występ uczniów na Uroczystości Dzień Seniora

 1.  

Badanie słuchu kl. I

 1.  

Zawody w biegach- Miejsce Piastowe

 1.  

Konkurs kuratoryjny z j. polskiego

 1.  

Konkurs kuratoryjny z matematyki

 1.  

Udział dzieci w spektaklu teatralnym- Kl. I-III-i IV-VI- „Przygody Mikołajka”

Konkurs kuratoryjny z j. angielskiego

Zakupienie laptopa do kancelarii szkolnej

 1.  

Konkurs kuratoryjny z przyrody

Rajd do Odrzykonia i na Prządki

 1.  

Gminny Przegląd Recytatorski dla przedszkolaków- „Jesienią, jesienią sady się rumienią”

 1.  

Zebranie z rodzicami w sprawie Zielonej szkoły

 1.  

Misje dla uczniów

 1.  

Wspólne przygotowanie śniadania na sali gimnastycznej- „Śniadanie daje moc”, „Zdrowo jem, więcej wiem”.

 1.  

Akademia z okazji Święta Niepodległości- kl. III

 1.  

Finał Konkursu fotograficznego – „Jesień w obiektywie”

 1.  

Udział cheerleaderek w MINI ART.- wyróżnienie

 1.  

Spotkanie z podróżnikiem- Adamem Bączarem

 1.  

Występ uczniów na Gminnym Dniu Seniora z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego

 1.  

Teatrzyk kukiełkowy „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”

 1.  

Realizacja projektu „Bezpieczna +”

Zakupienie kurtyny, strojów teatralnych, przenośnego nagłośnienia

Zakupienie parawanów teatralnych, statywów do teatru

Zakupienie maszynki Big Shot do scabbookingu oraz gilotyny do papieru

 1.  

Spotkanie dzieci przedszkolnych i szkolnych z I-III z pisarką Haliną Urban- „Cała Polska czyta dzieciom” – współpraca z Biblioteką gromadzką

 1.  

Gminne zawody w piłce ręcznej dziewczynek

 1.  

Spotkanie dzieci przedszkolnych i szkolnych z górnikiem w ramach projektu „Być jak Ignacy”

 1.  

Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem

Spotkanie z górnikiem

Naprawa instalacji wodnej w łazienkach

Pokaz przyrodniczy grupy „Zaelektryzowani”

 1.  

Gminne zawody w piłce ręcznej- chłopców- 4 miejsce

 1.  

Zakończenie projektu „Bezpieczna+”- zaprezentowanie bajki „Czerwony Kapturek” dla dzieci i rodziców

 1.  

Występ uczniów klasy V na Gminnym Konkursie Grup Kolędniczych w Targowiskach

Zakupienie pralki automatycznej, sokowirówki i żelazka

 1.  

Występ przedszkolaków -Jasełka, koncert na dzwonkach kl. VI

 1.  

Występ przedszkolaków na wiejskim Opłatku

 1.  

Zabawa karnawałowa

 1.  

 

 

 

II PÓŁROCZE

45.

Ferie, zamontowanie pralki, zakupienie wycieraczek pod drzwi szkolne.

46.

Spotkanie z rodzicami i radnymi w sprawie klasy VII

47.

Zatrudnienie logopedy Sabiny Wiatr

48.

Kulig w Chyrowej kl. I+II i IV+VI

49.

Naprawa urządzeń sanitarnych oraz malowanie łazienek przy sali gimnastycznej na piętrze

50.

Jubileusz Stowarzyszenia „Nasza Wrocanka”

51.

Sprzątanie strychu przed termomodernizacją oraz budynku gospodarczego

Bilans 6- Latków

52.

Teatrzyk kukiełkowy w przedszkolu: „Królowa Śniegu”

53.

Apel walentynkowy i dyskoteka z udziałem cherleeaderek z Targowisk

Bilans 14-latków

54.

Szkolenie wicedyrektora w Jaśle- „Nowe SIO”

Szkolenie nauczyciela- „Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową”

55.

Posprzątanie pomocy dydaktycznych z fizyki i chemii

Dzień Kota w przedszkolu oraz w klasach I-III

Porządek w budynku gospodarczym

56.

Zamówienie szafy do zabudowy wnęki oraz nowej strony www.

57.

Badanie uczniów klasy II pod kątem zagrożenia dysleksją- PPP

58.

Wyjazd uczniów klas III-VI na lodowisko do Sanoka

59.

Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej w Zalesiu- wyjazd Nikoli Kuligi.

60.

Badanie pod kątem dysleksji uczniów kl. III- PPP

Fluoryzacja zębów.

Spotkanie dzieci przedszkolnych z artystką malarką p. Jankowską Kozak

61.

Zakupienie myjki do okien

62.

Badanie dzieci szkolnych pod kątem gotowości szkolnej PPP

63.

Wyjazd na basen – dziewczynki z kl. V

64.

Montaż szaf.

65.

Montaż żaluzji w sali komputerowej

66.

Konkurs wiedzy pożarniczej- K. Gleń III miejsce

67.

Wyjazd na lodowisko do Sanoka

Wycinka drzew

68.

Wyjazd na basen do Strzyżowa

69.

Gminny Konkurs Ekologiczny w Łężanach III miejsce( kl. I-III)

Szkolenie dyrektora w Zamościu

70.

Wyjazd dzieci przedszkolnych do Fikolandu

71.

Spotkanie wszystkich uczniów z policjantem

72.

Udział dzieci przedszkolnych i I-III – e-teatr „Syn smoka”

73.

Spotkanie uczniów z sędzią Janem Turkiem – kl. III-VI

74.

Szkolenie kuratoryjne dla dyrektorów w sprawie arkusza organizacyjnego

75.

Zawody sportowe biegi przełajowe

76.

Zawody dla uczniów kl. III w Głowience

77.

Program profilaktyczno- terapeut. 5-6 latki( 3 cykle)- PPP- p. Bożena Zajdel

Fluoryzacja zębów

Badanie techniczne kotłów

78.

Przegląd MEN- projekt Bezpieczna szkoła

Konkurs recytatorski „Poezja patriotyczna” GOK- Julka Kuliga kl. V

79.

Akademia przedświąteczna

80.

Rozpoczęcie termomodernizacji

81.

Rozpoczęcie remontu łazienek

82.

Szkolenie nauczycieli ze strażakiem

83.

Oddelegowanie nauczyciela na egz. Gimnazjalny – B. Lenik

Wycieczka kl. I-III do Bochni

84.

Nocowanie studentów w szkole – OAZA

85.

Przegląd gaśnic

86.

Terapia psychol. pedag. W kl. III – pani Bożena Zajdel PPP

87.

Akademia 3 Maja

88.

Terapia psychol. pedag. W kl. V – pani Bożena Zajdel PPP

Zawody w piłce nożnej chłopców- III miejsce

89.

Lekcja biblioteczna w Bibliotece Publicznej na temat powstania książki kl. IV-VI

90.

Lekcja biblioteczna w Bibliotece Publicznej – spotkanie z pisarką Anną Ziembą Lonc- przedszkole i kl. I-III

Gminny Konkurs Matematyczny im. S. Grelli w Rogach- 5 miejsce

91.

Program profilaktyczno- terapeut. 5-6 latki( 3 cykle)- PPP- p. Bożena Zajdel

Terapia psychol. pedag. W kl. IV+VI – pani Bożena Zajdel PPP

Rozpoczęcie projektu „Gimnastyka korekcyjna” w p.przedszk. i kl. I-III

92.

I Komunia św.

93.

Szkolenie nauczycieli i prac. obsługi z projektu MEN „Bezpieczna szkoła- bezpieczna przyszłość”

94.

Fluoryzacja zębów

95.

Pobyt uczniów na Zielonej szkole w Chłapowie

96.

Dzień Matki w punkcie przedszkolnym

97.

Święto szkoły- Dzień Dziecka

98.

Konferencja klasyfikacyjna

99.

Zakończenie roku szkolnego

100.

Postępowanie kwalifikacyjne p. BarabaryLenik

Konferencja klasyfikacyjna

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 734

W tym miesiącu: 1455

W poprzednim miesiącu: 1910

Wszystkich: 24943

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. administratorem  danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców uczniów/
   wychowanków,  pracowników, kandydatów na pracowników jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance, ul. Długa 19, 38-455 Wrocanka
  tel. 13 43 115 22 lub 519 531 142   e-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2.  dane osobowe przetwarzane będą w celu  rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/ przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 3. podstawą przetwarzania  danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników,
 5. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.