Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Biblioteka szkolna


 

Biblioteka szkolna to przytulne i przestronne pomieszczenie, na które składają się wypożyczalnia i czytelnia. W czytelni znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest ponad 5000 książek. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Zachęcamy więc do czytania, gdyż zalet książki jest wiele. Obcowanie z nią pomaga rozwijać język i słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć innych, pobudza fantazję, dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej. Książka jest naszym najlepszym przyjacielem.W czytelni, oprócz możliwości korzystania z komputerów, można także poczytać czasopisma młodzieżowe i regionalne. Co roku odbywa się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy I, którzy zasilają szeregi solidnych bywalców biblioteki.

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2017/18

Godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

 

 

 

B

B

8.55-9.40

 

 

B

B

 

9.55-10.40

B

B

 

 

B

11.00- 11.45

 

 

B

 

 

12.00-12.45

 

 

 

 

 

13.00- 13.45

 

 

 

 

 

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. administratorem  danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców uczniów/
   wychowanków,  pracowników, kandydatów na pracowników jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance, ul. Długa 19, 38-455 Wrocanka
  tel. 13 43 115 22 lub 519 531 142   e-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2.  dane osobowe przetwarzane będą w celu  rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/ przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 3. podstawą przetwarzania  danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników,
 5. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.