Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Pracownicy

 1. mgr Małgorzata Baran- dyrektor, j.polski kl. VI+VII
 2. mgr Jadwiga Patla- j.polski kl. IV+V, muzyka kl. IV-VII, biblioteka, zajęcia ruchowe w punktach przedszkolnych, wychowawczyni kl. IV+V,
 3. mgr Bogdan Szarek- przyroda kl. IV- VI, zajęcia komputerowe i informatyka w kl. IV-VII, zajęcia techniczne i technika w kl. IV-VII, geografia kl. VII, wychowawca kl. VI+VII,
 4. mgr Nina Hanus- wicedyrektor,  j. angielski kl. I-VII, edukacja j. angielskiego w punktach przedszkolnych,
 5. mgr Łukasz Dołęgowski- matematyka w kl. IV-VII,
 6. mgr Alicja Zyzańska- edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni kl. II+III,
 7. mgr Małgorzata Maczuga- wychowanie przedszkolne 3-4 latki
 8. Ks. Mariusz Pelc- religia w kl. I-VII i punktach przedszkolnych,
 9. mgr Agata Kucia- wychowanie przedszkolne 5-6 latki, plastyka w kl. IV-VII,
 10. mgr Ewelina Głód- edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni kl. I,
 11. mgr Barbara Lenik- wychowanie fizyczne w kl. IV-VII, świetlica
 12. mgr Jadwiga Habrat - logopeda,
 13. mgr Monika Michalczyk- historia w kl. IV-VII, wychowanie do życia w rodzinie w kl. IV-VII,
 14. mgr Łukasz Litwin- fizyka w kl. VII,
 15. mgr Katarzyna Juszczyk- chemia w kl. VII,
 16. mgr Anna Prejzner- biologia w kl. VII,
 17. mgr Agata Prajzner - j. niemiecki w kl. VII,
 18. mgr Anna Jurczak- Kuźnar- doradztwo zawodowe w kl. VII.

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. administratorem  danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców uczniów/
   wychowanków,  pracowników, kandydatów na pracowników jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance, ul. Długa 19, 38-455 Wrocanka
  tel. 13 43 115 22 lub 519 531 142   e-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2.  dane osobowe przetwarzane będą w celu  rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/ przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 3. podstawą przetwarzania  danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników,
 5. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.