Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

OGŁOSZENIA PRZED NOWYM ROKIEM SZKOLNYM 2017/2018

Utworzono dnia 14.08.2017
 1. Spotkanie wychowawców klas i dyrektora szkoły z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędzie się 28 sierpnia 2017 roku/ poniedziałek/ o godzinie 17.00 w sali nr 9 – I piętro.
 2. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla klas I-VI odbędzie się dnia 4 września 2017 roku o godzinie 10.00- na sali gimnastycznej naszej szkoły. Po oficjalnym rozpoczęciu – krótkie spotkania w klasach z wychowawcami, a o godzinie 11.00 możliwość uczestnictwa we mszy świętej odpustowej dla wszystkich dzieci i wychowawców.
 3. Dzieci przedszkolne w dniu 4 września 2017 roku mają swoje pierwsze zajęcia w godzinach od 8.00- 12.00.
 4. W poniedziałek – 5 września 2017 roku zajęcia przebiegać będą zgodnie z podanym podziałem godzin. 
 5. Uwaga- wypożyczanie podręczników dla uczniów będzie 5 września 2017 roku/ we wtorek/ w godzinach od 9.00- 11.00 w bibliotece szkolnej.  
 6. Składka na ubezpieczenie  wynosi 40 zł. 
 7. Podział godzin i wykaz pracowników można znaleźć w panelu bocznym.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 734

W tym miesiącu: 1455

W poprzednim miesiącu: 1910

Wszystkich: 24943

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. administratorem  danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców uczniów/
   wychowanków,  pracowników, kandydatów na pracowników jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance, ul. Długa 19, 38-455 Wrocanka
  tel. 13 43 115 22 lub 519 531 142   e-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2.  dane osobowe przetwarzane będą w celu  rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/ przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 3. podstawą przetwarzania  danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników,
 5. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.