Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Rok 2015/2016


 1. Konkursy ogólnopolskie:
 • Olimpusek z edukacji wczesnoszkolnej i j. angielskiego, Olimpus z przyrody i j. angielskiego,
 • finał Międzynarodowy Konkurs matematyczny Pangea- Kacper Gleń kl. 4
 1. Konkursy wojewódzkie:
 • Konkursy przedmiotowe- j. angielski, matematyka, przyroda
 1. Konkursy powiatowe:
 • III miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej- Bartłomiej Kucharski kl. 6, finał Międzynarodowy Konkurs matematyczny Pangea- Kacper Gleń kl. 4
 • Rozstrzygnięcie Konkursu Warto być Polakiem- Iwonicz Zdrój- nagrody i wyróżnienia- Jakub Głód, Jakub Topolski, Bernadeta Kucharska, Bartłomiej Kucharski
 • Udział w Konkursie plastycznym: Bezpiecznie na wsi i Konkursie ruchu drogowego.
 • Udział Bartłomieja Kucharskiego w Dyktandzie Krośnieński Mistrz Ortografii- Biblioteka wojewódzka
 1. Konkursy gminne:
 • Konkurs piosenki dla przedszkolaków- I miejsce w gminie- Giulia Szeląg
 • Wyróżnienie prac plastycznych „Zapobiegajmy pożarom”( etap gminny)- Martyna Parzych, Zuzanna Głód, Wiktor Duć, Julia Kuliga, Emilia Dębiec, Jakub Głód.
 • Konkurs Gminny Czytania ze zrozumieniem w Targowiskach- III miejsce
 • Konkurs gminny wiedzy pożarniczej: I miejsce B. Kucharski kl. VI- II miejsce- B. Rzeźnikiewicz kl. V, III miejsce K. Gleń- kl. IV
 • Gminny Konkurs ekologiczny w Miejscu Piastowym- kl. I-III
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego w Zalesiu- kl. V-VI- II miejsce
 • Gminny Konkurs Matematyczny im. Stanisławy Grelli we Wrocance- 6 miejsce
 • Gminny Konkurs recytatorski im. Jana Pawła II w Miejscu Piastowym- Marcin Dudek, kl. IV- udział
 1. Konkursy szkolne
 • Szkolny Konkurs Mistrz Ortografii- ó, u, rz, ż- Bartłomiej Kucharski

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. administratorem  danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców uczniów/
   wychowanków,  pracowników, kandydatów na pracowników jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance, ul. Długa 19, 38-455 Wrocanka
  tel. 13 43 115 22 lub 519 531 142   e-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2.  dane osobowe przetwarzane będą w celu  rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/ przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 3. podstawą przetwarzania  danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników,
 5. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.