Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Rok 2014/2015


 

Sportowe- wrzesień 2014- II miejsce w gminnych zawodach sportowych w piłce nożnej o Puchar Orlika- Rogi
Przedmiotowe-

 •  październik- I miejsce Karoliny Brzany z klasy V  w gminnym konkursie historycznym "Kazimierz Wielki i jego czasy"
 • maj 2015- III miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym im. S. Grelli- Głowienka

Plastyczne- grudzień/ styczeń 2015:

 • II miejsce Wiktorii Nowak w międzynarodowym konkursie szopek,
 • I miejsce w Gminnym konkursie na kartkę świąteczną - Julii Kuligi i wyróżnienia - Kacper Gleń, Kamil Kucia, Wiktoria Konior, Natalia Nowak,
 •  II miejsce w gminnym konkursie pożarniczym "Zapobiegajmy pożarom"- Karol Kucharski,
 • maj 2015- wyróżnienie w konkursie plastycznym "Nie spalaj śmieci"- Jakub Głód kl. I- Targowiska,
 • wyróżnienie w konkursie plastycznym "Piotruś Pan" - Teatr "Maska" Rzeszów- Mateusz Gleń,

Literackie- kwiecień 2015- II miejsce Julii Leśniak w Gminnym Konkursie Ekologicznym "Nie spalaj śmieci"- Targowiska.

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. administratorem  danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców uczniów/
   wychowanków,  pracowników, kandydatów na pracowników jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance, ul. Długa 19, 38-455 Wrocanka
  tel. 13 43 115 22 lub 519 531 142   e-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2.  dane osobowe przetwarzane będą w celu  rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/ przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 3. podstawą przetwarzania  danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników,
 5. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.