Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Rok 2013/2014


Sportowe:
 1. III miejsce w gminnych biegach przełajowych - Szymon Rzeźnikiewicz- kl. VI
 2. I miejsce w gminnych zawodach piłki ręcznej dziewczynek, IV miejsce chłopców


Ekologiczny:

 1. III miejsce szkoły w gminnym konkursie ekologicznym w Głowience
 2. nagroda dla Kamila Kmiecika i Oskara Kundysa w gminnym konkursie "Rady na odpady"

Plastyczny - gminny: "Julian Tuwim dzieciom- dzieci Julianowi Tuwimowi"

 1. wyróżnienie- Klara Wolanin
 2. III miejsce- Julia Kuliga
 3. wyróżnienie - Milena Konik

Recytatorski: Julian Tuwim dzieciom- dzieci Julianowi Tuwimowi"

 1. II miejsce- Nicola Jaskuła
 2. I miejsce - Julia Kuliga
 3. III miejsce- Mateusz Zajchowski

Teatralny:

 1. I miejsce w powiatowym przeglądzie małych form teatralnych - kolędnica( punkt przedszkolny)

OLIMPUSEK:

 1. tytuł laureata Kamila Kuci- kl. II

Matematyczny:

 1. tytuł finalisty w międzynarodowym konkursie matematycznym PANGEA

MAM 6 lat"

 1. 1 miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie MEN "Mam 6 lat"- Rada Rodziców
 2. zdobycie certyfikatu "Przedszkole w ruchu"- MEN

Recytatorski: Poezji patriotycznej:

 1. II miejsce Krzysztofa Guzika na szczeblu powiatowym
 2. wyróżnienie Krzysztofa Guzika na szczeblu powiatowym

Plastyczny: Jan Paweł II- gminny

 1. wyróżnienie- Dominika Masłyk, Bartłomiej Kucharski

Sportowy:

II miejsce w zawodach - Dzień Sportu

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. administratorem  danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców uczniów/
   wychowanków,  pracowników, kandydatów na pracowników jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance, ul. Długa 19, 38-455 Wrocanka
  tel. 13 43 115 22 lub 519 531 142   e-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2.  dane osobowe przetwarzane będą w celu  rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/ przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 3. podstawą przetwarzania  danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników,
 5. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.