Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Rok 2011/2012


 KONKURS LITERACKI- ZDROWY UCZEŃ, BEZPIECZNY UCZEŃ- etap gminny

Aleksandra Rzeźnikiewicz- kl. VI wyróżnienie
Karolina Brzana- kl. III- wyróżnienie

BIEGI PRZEŁAJOWE- IX 2011r.
III miejsce- Gabriela Szczepanik( kl. VI)
IV miejsce- Natalia Masłyk i Grzegorz Farbaniec( kl. VI)
VII miejsce- Weronika Filus (kl. V)
XI miejsce- Rafał Wilk( kl. V)
XIV miejsce- Mateusz Guzik( kl. VI)
XV miejsce- Arek Baran( kl. VI)

Konkurs biblijny „Kościół naszym Domem”

Grzegorz Farbaniec,   45 punktów

Natalia Masłyk,  39 punktów

Gabriela Szczepanik,  35 punktów.

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego( kuratoryjny)

Grzegorz Farbaniec-kl. VI- finalistą

Konkurs plastyczny- Zapobiegajmy pożarom

zakwalifikowani do powiatu:

Kamil Lajdanowicz- kl. III

Patryk Banaś- kl. III

Julia Leśniak- kl. III

Kamil Kucia- kl. IV

Etap powiatowy
 
Patryk Banaś- I miejsce( kl. III)
Kamil Kucia- III miejsce( kl. IV)

Konkurs gminny wiedzy pożarniczej

I miejsce w gminie- Grzegorz Farbaniec

Olimpusek

laureaci z klasy I- Wiktoria Nowak i Mateusz Zajchowski

Matematyczny- gminny

III miejsce szkoły w gminie

Językowy

I miejsce szkoły w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego

Sportowy
I miejsce w Gminnych zawodach w tenisie stołowym w Rogach

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. administratorem  danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców uczniów/
   wychowanków,  pracowników, kandydatów na pracowników jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance, ul. Długa 19, 38-455 Wrocanka
  tel. 13 43 115 22 lub 519 531 142   e-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2.  dane osobowe przetwarzane będą w celu  rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/ przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 3. podstawą przetwarzania  danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników,
 5. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.