Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Rok 2010/2011


Wyróżnienie dla zespołu teatralnego Bambotela za scenkę pt. „Perypetie Kubusia Puchatka” w Przeglądzie teatralnym MINI-ART w Miejscu Piastowym- listopad 2010

Najlepsi w konkursach:

A/ Kuratoryjnych

Matematyczny( etap szkolny)- Patryk Zajdel

Język polski( etap szkolny)- Aleksandra Rzeźnikiewicz

Historia( etap szkolny)- Patryk Zajdel

Przyroda( etap szkolny)- Patrycja Baran

Język angielski( etap szkolny)- Patrycja Dobrzńska

B/Diecezjalnym

Religia( etap szkolny)- Magdalena Maziarka, Natalia Masłyk, Mateusz Maziarka

C/ Plastycznym

Konkurs "Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym"( etap powiatowy)- Kamil Kucia

 

 D/ Ogólnopolskim SEZAM

 Historyczny- I miejsce- laureat- Grzegorz Farbaniec kl. V

 Matematyczny- wyróżnienie- Aleksandra Rzeźnikiewicz- kl. V

 

E/ Wiedzy pożarniczej- szczebel gminny

Patrycja Baran- kl. VI- I miejsce

Grzegorz Farbaniec- II miejsce

Mateusz Serwiński- III miejsce

 

F/ Wiedzy pożarniczej- szczebel powiatowy

Patrycja Baran- kl. VI- V miejsce

 

G/ plastyczny

II miejsce w konkursie wielkanocnym na palmę- Wiktoria Skubisz- kl. IV

II miejsce w konkursie wielkanocnym na pisankę- Iwona Kmiecik kl. II

H/konkurs matematyczny im. Stanisławy Grelli w Targowiskach- 1 miejsce

I/ recytatorski- poezji patriotycznej- gminny- II  miejsce Patrycja Filus

J/ plastyczny o Marii Skłodowskiej Curie- II miejsce- Natalia Józefczyk- kl. III, II miejsce -Wiktoria Klamut- kl. IV, III miejsce- Wiktoria Skubisz- kl. IV

K/ plastyczny- etap powiatowy- "Mamo. tato nie pal"- III miejsce Aleksandra Kucia- kl. V

L/ literacki- "Piękno podkarpackiej przyrody" (wiersz)- Aleksandra Rzeźnikiewicz- kl. V

Ł/ plastyczny- "Jan Paweł II i jego pasje"- III miejsce Paweł Dudek - kl. VI, wyróżnienia- Krystian Guzik- kl. VI, Wiktoria Gniady -kl. VI, Karolina Brzana- kl. II, Julia Leśniak- kl. II.

 

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. administratorem  danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców uczniów/
   wychowanków,  pracowników, kandydatów na pracowników jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance, ul. Długa 19, 38-455 Wrocanka
  tel. 13 43 115 22 lub 519 531 142   e-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2.  dane osobowe przetwarzane będą w celu  rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/ przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 3. podstawą przetwarzania  danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników,
 5. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.