Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Praktyki studenckie


Jesteśmy małą placówką, ale okazuje się, że "nie pogardzają" nią studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, PWSZ Krosno i innych uczelni. Bywa, że w ciągu roku szkolnego"przewija"się przez naszą szkołę wielu praktykantów różnych kierunków studiów. Najczęściej są to nasi dawni uczniowie, których "nie odsyłamy z kwitkiem" do innych szkół, tylko z radością wprowadzamy ich w świat nauczania kolejnych pokoleń. Jest to nasza dodatkowa praca, ale dostarcza dużo radości, ponieważ wtedy widoczne są efekty naszej dawnej pracy oraz poznajemy losy absolwentów, którzy znaleźli swoje miejsce w życiu i przychodzą do nas jeszcze po dalszą pomoc. Nauczyciele - opiekunowie praktyk studenckich starają się im przekazać "sekrety" zawodu nauczycielskiego. Te praktyki to najlepsza metoda poznania zawodu nauczyciela. Najważniejsze jednak jest to, że studenci obserwują różne zajęcia, dokumentację szkolną, dyżurują podczas przerw, prowadzą lekcje. Praktyki w naszej szkole odbywają się solidnie! Nie wystarczy, aby student - przyszły nauczyciel- ograniczył się tylko do zdobycia pieczątki w swoim dzienniczku praktyk. Kadra nauczycielska i dyrekcja szkoły starają się, aby praktyka była prawdziwą praktyką!


Dla informacji - w okresie od 2009 roku w naszej szkole odbyło praktykę 20 studentów.

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. administratorem  danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców uczniów/
   wychowanków,  pracowników, kandydatów na pracowników jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance, ul. Długa 19, 38-455 Wrocanka
  tel. 13 43 115 22 lub 519 531 142   e-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2.  dane osobowe przetwarzane będą w celu  rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/ przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 3. podstawą przetwarzania  danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników,
 5. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.