Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

UBEZPIECZENIE

Utworzono dnia 29.08.2017

Informuję, że w tym roku szkolnym istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci przez szkołę. Firmą ubezpieczeniową, z którą w bieżącym roku zawarliśmy umowę, to Towarzystwo Ubezpieczeń Gothaer. Składka na ubezpieczenie wynosi 40 zł. Płaci tylko najstarsze dziecko z naszej szkoły, natomiast każde następne dziecko z tej samej rodziny jest zwolnione z opłaty składki(  ale jest ubezpieczone). Jest to więc ulga finansowa dla rodzin, z których chodzi do szkoły więcej dzieci. Ponadto dużym ułatwieniem jest to, że odszkodowanie wypłacone jest bez konieczności pobierania polisy ze szkoły. Po zakończeniu leczenia należy zgłosić się do Agencji Ubezpieczeniowej "Korona", ul. AUGUSTA LEWAKOWSKIEGO 53 lokal 101 parter, 38-400 Krosno, tel. 509 405 425 i tam na miejscu przedłożyć dokumentację wypadkową. 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 734

W tym miesiącu: 1455

W poprzednim miesiącu: 1910

Wszystkich: 24943

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. administratorem  danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców uczniów/
   wychowanków,  pracowników, kandydatów na pracowników jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance, ul. Długa 19, 38-455 Wrocanka
  tel. 13 43 115 22 lub 519 531 142   e-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2.  dane osobowe przetwarzane będą w celu  rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/ przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 3. podstawą przetwarzania  danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników,
 5. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.