Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Ankieta dla rodziców, nauczycieli i uczniów

Utworzono dnia 05.09.2017

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Technologie cyfrowe w edukacji". Szczegóły projektu i ankieta pod linkiem:

Szanowni Państwo,

W ramach działalności  Fundacji Digital University, we współpracy z dr hab. Marleną Plebańską, ekspertem w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji, doradcy MEN, MAiC, MNiSW, realizujemy badanie „Technologie Cyfrowe w Edukacji” dotyczące wykorzystania nowych technologii w szkołach.

Badanie skierowane jest do uczniów, nauczycieli, rodziców oraz prowadzących warsztaty z nowych technologii dla dzieci i młodzieży.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy i wsparcia nas w projekcie, który, jak wierzymy, może poprawić świadomość zarówno nauczycieli, rodziców, jak i kadry zarządzającej w zakresie rozwoju nowych technologii w szkołach. Uważamy, że bardzo istotne jest, aby głośno mówić o tym, jak ważne jest uczenie mądrze korzystać z dostępnych technologii, dostosowując narzędzia i sposób ich wykorzystania do percepcji dzieci. Smartfony, tablety i komputery używane dziś nawet kilkaset razy dziennie przez dzieci mogą być również świetnym narzędziem wspierającym edukację. Przygotowaliśmy badanie, którego celem jest sprawdzenie, na jakim poziomie jest na ten moment wykorzystanie nowych technologii w edukacji.

Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni, gdybyście Państwo wypełnili oraz zaangażowali swoich współpracowników, partnerów, uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli w nasz projekt i przesłali ankietę jak największej ilości osób. Dane zbieramy do 15.09.2017 roku. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 6 – 8 minut

Ankieta dostępna w wersji elektronicznej: https://kompetencjecyfrowe.webankieta.pl/

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 734

W tym miesiącu: 1455

W poprzednim miesiącu: 1910

Wszystkich: 24943

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. administratorem  danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców uczniów/
   wychowanków,  pracowników, kandydatów na pracowników jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance, ul. Długa 19, 38-455 Wrocanka
  tel. 13 43 115 22 lub 519 531 142   e-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2.  dane osobowe przetwarzane będą w celu  rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/ przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 3. podstawą przetwarzania  danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników,
 5. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.