Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

ALBUMY ZDJĘĆ 2015

Mikołaj https://goo.gl/photos/yGFfUNBMad3dQSWU6

Andrzejki https://goo.gl/photos/TMPriZwfBAUbxMWA7

Dzień Pluszowego Misia https://goo.gl/photos/GGP1Amve9zoAKstW6

W bibliotece https://goo.gl/photos/QrCmabqKazAmNaGs6

Dzień Jeża https://goo.gl/photos/C9VdM9pb15AWLnFg7

Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek https://goo.gl/photos/T3qWmba6vij6mo5XA

Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej https://goo.gl/photos/XfErE7YiHBe5voUK9

Dzień Kubusia Puchatka https://goo.gl/photos/wzGuf5H35RV9tHxBA

Pasowanie na przedszkolaka https://goo.gl/photos/3jRyTGEbT5wHpmP98

Przedszkolaki w ruchu https://goo.gl/photos/5yFwGX2GJAEL8YEg9

Policjant https://goo.gl/photos/7Zm3CfUodQQZ2xom8

Wyprawa do Fikolandu https://goo.gl/photos/CYMMmXUCMABvYeRB8

Witamy wiosnę https://goo.gl/photos/kSrWKvm5gRofq2t67

Dzień Babci i Dziadzia https://goo.gl/photos/vrZxUJRdGuCKGrhV8

Przy żłóbeczku https://goo.gl/photos/5mofeDbuj3VPTgrn8

Mikołaj https://goo.gl/photos/qp8NTptdMGkxFjtb8

Kukiełki Krowa Kłamczucha https://goo.gl/photos/wPaPkygU2pUNfrmY6

Pasowanie na przedszkolaka https://goo.gl/photos/YQn94eocXNmwRZbt5

Warzywne zajęcia https://goo.gl/photos/NuWQ8y2cXHnMJJoH9

Przyszła wiosna https://goo.gl/photos/wwxgnkqxUKazVx878

Pan policjant  w przedszkolu https://goo.gl/photos/QEafT3ciZx9Wz7eJ7

Dzień zdrowej żywności https://goo.gl/photos/8jsabzbbekLvQGBH8

Zabawa choinkowa https://goo.gl/photos/X2TMY2G998fSbY9Z9

Na lekcji szkolnej https://goo.gl/photos/pmnq8MQSK7XkFDZUA

Jasełka w Dukli https://goo.gl/photos/A1Z3gMLAz7mMwFj78

Jasełka w Krościenku https://goo.gl/photos/5qQJpFV6kEQSov5f7

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. administratorem  danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców uczniów/
   wychowanków,  pracowników, kandydatów na pracowników jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance, ul. Długa 19, 38-455 Wrocanka
  tel. 13 43 115 22 lub 519 531 142   e-mail: dyrektor@spwrocanka.szkolna.net zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2.  dane osobowe przetwarzane będą w celu  rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/ przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 3. podstawą przetwarzania  danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników,
 5. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.